O udruženju

Centar za edukaciju i lični razvoj ,,Ancora’’, osnovan je 2019. godine, udruživanjem psihologa i edukanata različitih psihoterapijskih modaliteta.
 

Glavne aktivnosti centra su usmerene ka neformalnoj edukaciji kroz predavanja i radionice, kao i pružanje psihološke podrške, pomoći i savetovanja kako u individualnom, tako i grupnom radu.

O nama

79174853_462454711313418_8801740247072243712_n
Ksenija Roganović – dipl. psiholog, psihodramski psihoterapeut pod supervizijom Beogradskog Psihodramskog Centra, sertifikovani trener asertivne komunikacije, završila uvodni nivo Telesne-psihodrame. Poseduje višegodišnje iskustvo u radu u kliničkom i nekliničkom setingu.
Marija-Marinković-crop

Marija Marinković – dipl. psiholog, sertifikovani savetnik transakcione analize pri Psihopolis Institutu. Primenjuje u radu i psihoterapijski metod Logosintezu. Poseduje višegodišnje iskustvo u radu u kliničkom setingu sa odraslima i adolescentima, te individualnom psihoterapijskom radu.

Anđelija

Anđelija Nešić – dipl. psiholog, edukant transakcione analize pri Internacionalnom centru za TA analizu ICTA. Pored iskustva u kliničkom setingu, poseduje i iskustvo u regrutaciji, selekciji i intervjuisanju kandidata za posao, kao i osmišljavanju treninga za zaposlene.

Natalija Vidaković – master psiholog, sertifikovani Gestalt psihoterapeut, sa visegodisnjim terapijskim iskustvom u individualnom i grupnom radu sa odraslima i adolecentima, kao i iskustvo u klinickom setingu. U svom radu se oslanja na metode i tehnike Gestalt psihoterapije, prevashodno iskustveni i relacioni pristup u radu sa klijentima.

Psihoterapija i savetovanje

Psihoterapija je primenjena naučna disciplina, grupa naučnih i iskustvenih postupaka, procedura i metoda, čiji je metod rada teorijski zasnovan i empirijski potvrđen, a koje imaju za cilj lečenje psihičkih problema/poremećaja psihološkim putem.

Psihoterapija se odvija u kontekstu (fizičkom, vremenskom i psihološkom), uz motivisanost za promenu i zajednički angažman u terapijskom procesu, u kom se odvija ljudski susret, koji je prepoznat kao terapeutski (od važnih autoriteta i zvaničnih tela), a krajnji cilj jeste terapijska promena. Tokom procesa, upotrebljava se terapijski odnos (psihoterapeut-klijent), iskustvene i naučne metode i tehnike (intervencije), u skladu sa stečenim znanjima, naučnim dostignućima, etičkim načelima i zakonskom regulativom. Odnos koji se uspostavlja između klijenta i terapeuta je lekovit, ako se zasniva na poverenju klijenta da terapeut poseduje znanja i sposobnosti. Poverenje funkcioniše dvosmerno, te je neophodno i da terapeut veruje u klijentovu mogućnost da razume i isprati dinamiku procesa. Nesmetana komunikacija na verbalnom, ali i neverbalnom planu, osnove su empatičkog razumevanja i intervenisanja u psihoterapiji. Terapeutova empatija za klijenta je viđena kao uvažavanje klijentovih opažanja i osećanja koliko god je to moguće duboko i senzitivno. Terapeut učestvuje u terapijskom odnosu celim svojim bićem, a terapijski odnos se vrednuje sam po sebi kao razvojno iskustvo. Dalje »

Događaji

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Kontaktirajte nas

Centar za edukaciju i lični razvoj ,,Ancora’’
Bulevar Arsenija Čarnojevica 30
11000 Beograd

+381 64 907 44 58 Ksenija
+381 64 300 82 79 Marija